margarideta llevat de mati....

Margarideta, llevat de matí;
deixa de fer matinada!
Margarideta, llevat de matí;
de seguit ves-te a vestir.

Prou em llevaria jo,
si em portava algú sabates;
prou em llevaria jo,
que sabates no en tinc no.

Pere va a la plaça;
Pere ja n´hi compra;
Pere ja se´n torna;
Pere ja és aquí.

Margarideta, llevat de matí.